Tips för effektiv försäljning

Säljare är för många nog ett drömyrke. Att kunna sälja produkter och vässa sin förmåga att kunna övertyga kommande kunder om att det är just det här systemet som man ska välja är något som många besitter, men inte får chansen att utnyttja. Det är svårt att bli säljare, eftersom man hela tiden måste leverera, men det är inte omöjligt. För företag är det dock mycket viktigt att man har bra tekniska system för sina säljare. Tänk själv om man inte håller koll på alla viktiga räkningar hemma, då får man betalningspåminnelser, hamnar hos Kronofogden och Inkasso och får slutligen betalningsanmärkning. Så allvarligt är det inte i säljbranschen, men även där gäller det att hålla koll på kunder och alla beslut, eftersom risken är stor att man tappar kunder på det. Har man ett sämre system kan det därför vara läge att byta till ett nytt affärssystem.

Andra vinster med systemet är färre plattformar och servrar att hantera, samt enklare support, eftersom det nu endast är ett konfigurationssystem som ska hanteras.

Effektiva säljsystem

För att kunna bedriva någon säljverksamhet måste man ha ett bra internsystem på jobbet. Själva systemet är väldigt enkelt att använda då man kan lägga in aktuella uppgifter om kunden, hur försäljningen har gått, mål och meningar, dokumentmallar och mycket mer. Själva systemet går under namnet CRM (står för Customer relationship management) och är således ett system som sammanfogar organisationen av administrationen av organiseringen av kunderna till företaget. Meningen är att man ska kunna ha allt i ett system för att underlätta för alla parter. Ofta kombineras CRM med något affärssystem som Globus, SAP eller AX. För ett vanligt stabilt företag kan man också beställa hem ett webbaserat CRM system ifrån Upsales.