Kraftig ökning av ekobrott

Sammanställning av hur många ekobrott som Ekobrottsmyndigheten åtalat under fjolåret visar på en kraftig ökning. Hela 311 personer åtalades av EBM och det är en uppgång med 20 procent mot tidigare mätningar – och inkommande ärenden fortsätter att öka.

Om du någonsin behöver en bra advokat så det när du misstänks eller åtalas för ekobrott, och sett till statistiken är det många som behöver den här typen av rättslig hjälp framöver. Ekobrottsmyndighetens sammanställning av fjolårets åtalade visar nämligen att 311 personer åtalats av myndigheten vilket är en ökning med 20 procent mot föregående mätningar, och sett till inkomna ärenden och misstankar är detta bara en bråkdel. Dessutom fortsätter ärenden, lagförda personer och åtalade personer att strömma in i myndighetens databaser, så detta år kommer troligtvis visa en ännu högre procentuell siffra vid nästa års sammanställning.

Närmare 10 000 anmälningar under 2018

Under fjolåret blev det 311 personer som åtalades, men antalet anmälningar om misstänkte ekobrott uppkom nära 10 000 vilket är en rekordsiffra. Vad denna siffra beror på, skriver Dagens Industri, är på grund av en stark ökning av antalet anmälda för sent inlämnade årsredovisningar, som rent faktiskt rubriceras som regelrätta bokföringsbrott. Dock räknas bokföringsbrott inte in när det kommer till de 311 personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet, men totala antalet lagförda personer blev totalt 2 218 vilket är en ökning med 23 procent mot tidigare år. Sett till misstankar är ökningen ännu högre på två år räknat – en ökning på 83 procent. Samma gäller antalet lagförda personer som ökat med nästan 50 procent.

Och alla kan vara brottslingar, här är till exempel en tv-profil som nu åtalas för skattebrott: