Därför ska man vidareutbilda sig själv och sina anställda

Det finns många anledningar till att ett företag måste arbeta effektivt, kunna kommunicera bra internt-externt och dessutom ha en bra social gemenskap på jobbet. Den främsta anledningen är att man måste göra jobbet, eftersom ingen annan kommer göra det åt en. En ytterligare anledning är att om man har motiveringen att ”det kommer aldrig bli gjort”, då kommer heller ingenting att bli gjort och därmed behöver man inget företag. För att kunna arbeta effektivt, ha en bra kommunikation och känna trygghet och social gemenskap på jobbet krävs det vissa saker som att…

  • … man gör sina arbetsuppgifter på ett noggrant sätt.
  • … man håller en trevlig ton jämte sina medmänniskor.
  • … man respekterar varandras olikheter.
  • … man har en bra dialog mellan VD, avdelningschefer och anställda.

För att kunna uppnå den status som man vill kunna uppnå krävs det att man gör sitt anställda gäng till ett sammansvetsat gäng. Det behövs inte att man ska ses som kompisar hemma hos varandra, eller att man ska åka till varandras landställen. Nej, det som krävs är att man är goda arbetskollegor när man är på jobbet. Med detta innebär att man är trevlig, social och håller en nivå uppåt som är bra. Man blir ett sammansvetsat gäng genom att lära känna varandra, vilket man gör bäst genom en så kallad ledarskapsutbildning. Att gå en ledarskapsutbildning gynnar hela företaget, då man helt enkelt blir en tajtare grupp som arbetar mer effektivt. Och om man gör det kommer företaget kunna växa och bli större, och då har man också chansen att kunna få chansen att stanna kvar längre.