Börsbolag dömer ut marknadsföring

Huruvida marknadsföring är ett effektivt sätt att öka försäljningen på kan diskuteras. De flesta tycker att marknadsföring är A och O men många stora svenska börsbolag dömer ut marknadsföringen och ser inte dess effekter.

Nära hälften av 100 tillfrågade börsbolag i en undersökning som SvD skriver om, anser att marknadsföring inte ger någon större effekt på försäljningen. Svenska företag investerar ändå runt 65 miljarder kronor årligen på marknadskommunikation men många av dem tvekar på vilken effekt den faktiskt ger. 40 procent av börsbolagen följer inte ens upp och utvärderar den effekt som deras marknadsinvesteringar ger.

Många värderar marknadsföring högt1368711-marketing

Även om många av de stora svenska företagen dömer ut marknadsföring som ett effektivt sätt att öka försäljningen, ser de flesta företag marknadsföring som något givet och oerhört viktigt. Detta märker man tydligt när man läser om alla gymnasieskolor runt om i landet som satsar miljonbelopp på marknadsföring för att locka till sig elever i den hårda konkurrensen. Även en stor del av de mest framgångsrika företagen har satsat enormt på att marknadsföra sig själva i olika kanaler. Många ser marknadsföring som så viktig att de anlitar utomstående företag för att få professionell hjälp. Ett utav de företag som ofta anlitas för sin expertis inom marknadsföring är Millstone Group.

Kom igång med marknadsföringen

Känner man sig dock inte redo för att ta in experter, finns en del saker man kan göra på egen hand för att komma igång med sin marknadsföring.

  • Först och främst måste man identifiera sin målgrupp. Detta kan man göra genom att skapa en kundprofil som man utgår ifrån när man börjar jobba med marknadsföringen. Allt man gör ska passa kundprofilen. Läs mer.
  • Nästa steg är att lägga upp en plan för marknadsföringen. Det kan handla om vilka dagar och tidpunkter man ska göra något och även när det passar bäst att göra något.
  • Det gäller även att välja vilka kanaler som är bäst att använda för att hitta fram till kunderna. Man måste hitta en bra blandning av kanaler, både när det kommer till kostnad såväl som effekt.