Marknadsföringens lagar

Det finns reglerat i svensk lagstiftning huruvida reklam får vara eller ej. Det finns till och med reglerat hur reklam får vara riktad, utformad och gjord. Förvisso måste man känna till vissa grundregler för lagar och förordningar när man jobbar med reklam och marknadsföring såsom att man inte får göra vissa saker som kan bryta mot lagen. För marknadsföring och reklam finns det dock en så kallad svart lista där det står vad man verkligen inte får göra i reklamsammanhang.

Det handlar bl.a. om att det måste framgå tydligt att det är reklam, att man inte vilseleder sina kunder eller påtvingar dem onödigt stora förpackningar. Samtidigt gäller också upphovsrätt för reklam såsom att man inte får eller kan göra för likt någon annans kampanj. Vid en jämförelse ska jämförelsen vara mellan likvärdiga produkter såsom om man erbjuder rabatter, reor, auktioner eller försäljningar av alla dess slag. Dessutom är det mot lagen att skicka saker till någon som inte är beställda, och vissa garantier måste alltid ges per god information. Bryter man mot lagen kan man få olika straff såsom förbud mot vidarespridning alternativt totalförbud för marknadsföring över lag. I värsta fall kan man få böter på mellan femtusen och fem miljoner kronor. Men det är så klart bara i värsta fall. Därför är det som sagt viktigt att man är medveten om vad man gör och att man inte bryter självmant mot lagen.