Kringgå hinder i marknadsföringen

För att man som företagare eller som ansvarig för marknadsföringen på en större organisation, ska lyckas är det en rad saker att tänka på. En av de viktigaste sakerna är tonen, språket och anpassningen till ens målgrupper i allt som man gör. Ska man översätta det material som man har till nya grupper på nya språk kan det vara klokt att ta hjälp. För att resultatet ska bli bra är det klokt att hitta en översättningsbyrå i Stockholm, eller den stad man själv bor i. På så sätt kan man garantera att materialet och tonen i marknadsföringen inte kommer att förändras, även om det nu är på nya språk.

När platsen behöver uppmärksammas

Marknadsföring blir inte bara aktuellt för enskilda företag, när det gäller att föra fram ens egen verksamhet. Är man beroende av platsen man är på, för att kunna sälja och lyckas med sitt företag så kommer man aldrig kunna lyckas om ingen besöker platsen. Därför är det en fördel om de lokala företagen går samman för att tillsammans marknadsföra orten. Detta är något som politiker bland annat på Öland, kommit överens om är viktigt:

”Både Kent Ingvarsson (M) och Lisbeth Lennartsson (C) är överens om att företagen måste sköta marknadsföringen av Öland, medan kommunerna tar hand om turistinformationen.
Kent Ingvarsson uppger att turismnäringen på Öland omsluter 1,2–1,3 miljarder kronor årligen.
– Det är nästan lika mycket som lantbruks- näringen omsätter och som inte får några kommunala stödpengar alls. Så alla som driver eller drar nytta av turismverksamhet i någon form, hotell, uthyrning, camping, affärer, restauranger, besöksattraktioner och annat, måste vi ha på banan för att bidra ekonomiskt till marknadsföringen. Det tillhör inte kommunal basverksamhet. Däremot kan näringslivskontoret vara en koordinator åt företagen för att knyta ihop säcken, säger Kent Ingvarsson.”