Riktlinjer kring reklam och marknadsföring

Vad finns det att tänka på när det kommer till marknadsföring och reklam? Bland annat ska den gärna följa etiska riktlinjer, sticka ut i mängden och fånga uppmärksamheten från rätt målgrupp.

 

När det kommer till reklam och marknadsföring, med skyltar och annan utomhusreklam – måste en ta ut svängarna för att synas och få uppmärksamhet. När du beställer en reklamskylt i form av en gatupratare från till exempel Skyltab, har du chansen att fånga förbipasserande med budskap och lockande bilder. Men det gäller att göra det på rätt sätt, det finns ett regelverk att följa när det kommer till marknadsföring och vad du som marknadsförare och entreprenör inte får göra, till exempel framställa någon produkt på ett sexistiskt sätt.

Kartläggning av reklam genom DO

I en artikel i Dagens Media går det att läsa om hur Diskrimineringsmannen (DO) nu ska börja undersöka och kartlägga problemet med den sexistiska reklam som finns runt om i landet. Hur kan självregleringen och självsaneringen göras vassare, undrar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Det är nämligen så att branschen har en annan spelplan idag med mer medvetna konsumenter, där etiska riktlinjer införts inom bland annat Stockholms stad. Det innebär bland annat att Trafikkontoret kan ta ned en kampanj ifall denna uppfattas som antingen rasistisk eller sexistisk.

Myndigheten ska även titta på hur väl det svenska självregleringssystemet fungerar.

 

RO – Reklamombudsmannen

Förutom DO, finns det något som heter RO. Reklamombudsmannen fungerar och se om det verkligen är anpassat till det nya reklamlandskapet. En utrednings ska bedöma huruvida det behövs en bättre reglering. Fler av RO:s uppgifter är bland andra:

  • Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden.
  • Det sker genom prövning om reklam följer ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation samt genom information, utbildning och vägledning.
  • Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar om anmäld reklam strider mot ICC:s regler. Reklamombudsmannen kan även ta eget initiativ till att pröva reklam.
  • RO ger copy advice om specifika kampanjer men lämnar inga bindande förhandsbesked.

 

Mer om RO och dess stadgar går det att läsa om här, på deras hemsida.

 

Nytt men gammalt, American Apparel öppnar igen

Ett företag som tidigare kritiserats för att vara sexistisk, medvetet, i sina annonskampanjer är det numera ökända American Apparel. Företaget gick i konkurs för några år sedan, efter massiv kritik. Nu har dock klädföretaget gjort come back som ett e-handelsföretag och syns på den amerikanska marknaden igen, fast på nätet. För att komma långt bort från den sexistiska image som tidigare varit fallet har man nu en ny styrelse med enbart kvinnor och ägarna vill ha en sexig image utan sexism. Behandla män och kvinnor jämlikt, och så vidare. Tonaliteten bedöms dock inte vara alltför annorlunda, jämfört med de bilder som förknippades med bolaget när det var styrt av vd Dov Charney, som sedan blev föremål i för brott gällande sexuella trakasserier. Mer om detta går det att läsa om i denna artikel publicerad i Resumé.