Skapa rätt sorts reklam

Att skapa reklam som uppskattas blir allt svårare och svårare. Genom att reklamen är så pass utspridd idag så har även det lett till att människor börjat tröttna rejält på företagens budskap. I DN kunde vi den 2/7-2012 bland annat läsa följande:

Färre än var femte svensk har i dag en positiv inställning till reklam. Reklam i mobilen tycker folk allra sämst om, men tv-reklamen kommer inte långt efter. Undersökningen som beställts av Sveriges Annonsörer visar att inställningen till reklam förändrats dramatiskt sedan 2005, då 44 procent av svenskarna hade en positiv inställning till reklam. Sponsring och reklam i morgontidningarna går hem klart bättre än reklam i etermedierna. Anders Ericson, vd vid Sveriges Annonsörer, vill dock inte döma ut den svenska reklamen som dålig. Svenska byråer har de senaste åren vunnit många internationella utmärkelser, påpekar han.

”Däremot har det blivit betydligt svårare att skapa reklam i ett allt mer fragmentiserat medielandskap. Samma budgetar som tidigare ska nu täcka in flera mediekanaler där kampanjtiderna blir allt kortare. Bra reklam är i dag en mycket svårare ekvation än tidigare”.

Ta hjälp av en reklambyrå

Om dina konkurrenter satsar mycket på reklam och marknadsföring så ska du såklart inte vara sämre, se till att kontra med reklambyrå! Att anlita en professionell reklambyrå har många fördelar och där kan du få den hjälpen du behöver för att skapa en genomslagskraftig reklamkampanj. Tanken bakom att skapa en riktigt bra reklam är att skapa uppmärksamhet kring de varor/tjänster som man vill sälja samtidigt som man vill förmedla en känsla till sina kunder som de sedan ska minnas.